Kinnisvara hooldusKinnisvara hooldus tagab hoone tarindite ning tehnosüsteemide säilitamise ja/või taastamise ettenähtud seisundis, üldjuhul (oluliselt) parendamata.

Korras Kinnisvara OÜ korraldab hoone erinevatele sõlmedele nii korrapärast kui ka ühekordset hooldust. Hooldustöid teostame oma usaldusväärsete koostööpartnerite abiga. Töid teostatakse objekti hooldusjuhi ja halduri järelevalve all, millega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine.

Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kulutuste arvestuse ning analüüsi võimaluse.
Kinnisvarahooldusteenuse alla kuuluvad alljärgnevad teenused:

TARINDID

  • Seinte, katuse, välis- ja siseviimistluse ning üldkasutatavate ruumide akende ja uste seisukorra kontroll ja hooldus

TEHNOSÜSTEEMID

  • Veevarustuse-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ning elektrisüsteemide seisukorra kontroll ja hooldus

Välja toodud nimekiri pole terviklik ja lõplik, vaid kujuneb vastavalt kliendi konkreetsetele soovidele.
Täpsema ülevaate saamiseks võtke meiega ühendust ning selgitame välja just Teile sobiva lahenduse!