Korras Kinnisvara OÜ on kinnisvara korrashoiuga tegelev ettevõte.
Pakume teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele.

Korras kinnisvara

 

Meie tegevuse peamiseks teenuseks on kinnisvara heakord – pakume kõiki puhastuse ja krundi korrashoiuga seotud teenuseid.
Lisaks tegeleme ka kinnisvara hoolduse ja haldusega (eelkõige korterelamutes). Eraisikutele pakume ka mõningaid koduga seotud tugi- ja lisateenuseid.

Korras Kinnisvara OÜ tegevuse oluliseks põhimõtteks on läheneda igale kliendile personaalselt ning vahetu suhtluse käigus selgitada välja nende täpsed soovid ja ootused.
Oleme oma tegevuses ja teenuste pakkumistes paindlikud ning suudame seetõttu pakkuda igale kliendile just konkreetselt temale sobivaima lahenduse.

Korras Kinnisvara OÜ kasutab tööde teostamisel kaasaegseid seadmeid ja töövahendeid ning professionaalset puhastuskeemiat, et saavutada parim võimalik lõpptulemus. Ettevõtte töötajad on läbinud erinevaid koolitusi, neil on kutsetunnistused või omavad eelnevat töökogemust vastavatel ametikohtadel.
Oma töödes järgime standardeid: „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid EVS 807:2016“ ning „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine EVS 914:2012 (INSTA 800)“.

Korras Kinnisvara OÜ visiooniks on saada usaldusväärseks ning kõrgelt hinnatud ettevõtteks kodu ja kinnisvara korrashoiu alal, kus töötavad oma ala professionaalid.
Missiooniks on olla kliendile lähedane partner, keda võib alati usaldada ja kellele kindel olla ning kus hinnatakse kiirust, korrektsust ja kvaliteeti.

Oleme avatud igale kliendile ja igal ajal ning tulenevalt kinnisvara korrashoiu tegevusala omapärast osutame teenuseid ka õhtusel ajal ja nädalavahetusel.

Aitame alati!