kinnisvara haldusKinnisvara haldus hõlmab endas kõike, mis seotud kinnisvara korrashoiuga eesmärgiga tagada kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilitamine.

Kinnisvara haldamisel määratakse igale objektile personaalne haldur, kelle tegevused (ülesanded) tulenevad põhimõttest, et kinnisvarahaldur on kõikide kinnisvara korrashoiuga seotud valdkondade tõrgeteta toimimise eest vastutav isik.
Peamised haldustegevused, mida haldur teeb on:

KORTERELAMUD

  • Objekti esmane ülevaatus ja kaardistamine
  • Majanduskava koostamine ning selle täitmise jälgimine
  • Üld- ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine ning nende läbiviimine
  • Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine KÜ juhatusele
  • Igakuiselt näitude kogumine ja esitamine teenuse pakkujale
  • Võlglastega tegelemine (teatiste edastamine, maksegraafikute koostamine)
  • Raamatupidamise teenused

Välja toodud nimekiri pole terviklik ja lõplik, vaid kujuneb vastavalt kliendi konkreetsetele soovidele.
Täpsema ülevaate saamiseks võtke meiega ühendust ning selgitame välja just Teile sobiva lahenduse!